arketingové segmentační strategie vám umožňují vytvářet sdělení na míru, která budou rezonovat s vaší cílovou skupinou. Zde jsou tři hlavní způsoby, jak mohou marketingové segmentační strategie pomoci:

Přizpůsobitelné ceny

Můžete nabízet různé ceny různým skupinám na základě lokality, poptávky a úrovně příjmu. Dobrým příkladem jsou flexibilní ceny leteckých společností, kde ceny rostou a klesají podle toho, kdo bude cestovat a kolik je ochoten zaplatit. Změnou ceny na základě typu zákazníka, se kterým jednáte, maximalizujete ziskovost.

Personalizovaný obsah a zprávy

Tato forma segmentace zahrnuje poskytování přizpůsobeného obsahu konkrétnímu publiku na základě jeho zájmů. Příkladem personalizace obsahu je web elektronického obchodu zobrazující doporučení na základě historie prohlížení. Zákazníci se častěji zapojí do obsahu relevantního pro jejich potřeby a zájmy.

Přesné cílení

Přesný cílový trh je specifická podmnožina většího trhu, na který se můžete zaměřit svým marketingovým úsilím. Přesná strategie cílení zahrnuje zúžení většího trhu na malou, specifickou skupinu lidí, kteří pravděpodobně nakupují z podobných důvodů.

Přesné cílení má za cíl zlepšit míru konverze pečlivým zacílením na potenciální zákazníky s podobnými vlastnostmi a potřebami. Namísto vytváření široké sítě vám identifikace a cílení na konkrétní segmenty pomáhá oslovit zákazníky, u kterých je větší pravděpodobnost, že nakoupí.