QR kódy jsou jednou z mnoha moderních technologií, které nám umožňují jednoznačně identifikovat různé typy dat. Z toho důvodu se tak můžeme jednoduše dostat do situace, kdy se pro nás QR kód stane ideálním kandidátem hned na několika místech.

I z toho důvodu jsou tak velice rozšířené v podnikatelské sféře. Dnes se přitom podíváme na některé konkrétní případy, jak se QR kódy aktivně užívají v různých podnicích.

Reklamní a marketingové prostředky

QR kódy se často využívají v reklamě a marketingu jako nástroj pro přímý přístup k dodatečným informacím, podrobnostem, detailu produktu či služby, nabídkám apod. Reklamní materiály, jako jsou plakáty, letáky, tištěné reklamy a obaly výrobků, mohou obsahovat dynamické QR kódy, které zákazníky přesměrují na webové stránky s podrobnějšími informacemi, slevovými kupóny nebo možností nákupu. Mimo to je zásadní výhodou, že se mohou v dynamickém QR kódu data měnit podle potřeby, takže nemusí být stejná, ale přitom se stále používá stejný kód.

Soused čárových kódů na obale

Pro potřeby obchodníků naprostá většina produktů obsahuje klasický čárový kód typu EAN, nebo jiného druhu podle obchodníka. Mimo něj lze ale QR kódy umístit přímo na produkty nebo jejich obaly. Tím se zákazníkům poskytuje rychlý přístup k informacím o výrobku, návodu k použití, bezpečnostním listu nebo dalším relevantním detailům.

QR kódy mohou také vést zákazníky ke zpětné vazbě nebo recenzím produktu. V mnoha řetězcích se dokonce již dokázala praxe QR kódů usadit také pro speciální slevové kódy, které mají omezenou platnost, nebo měnící se hodnotu.

Identifikace vstupného

Vstupenky na koncerty, sportovní akce, divadelní představení a další události mohou obsahovat QR kódy. Specifikem v tomto případě je, že se generátor QR kódů zaměřuje na zcela jiný algoritmus, aby nedocházelo k padělání lístků. Tyto kódy slouží k rychlému a pohodlnému ověření platnosti lístku a umožňují bezkontaktní vstup na událost. Mohou také poskytovat další informace o programu, místě konání nebo o slevách na občerstvení.