Jak se obchodní prostředí vyvíjí v reakci na nové trendy a technologie, musí se také řídit přístupy k řízení výkonnosti. Abyste si udrželi náskok, musíte být proaktivní a přizpůsobit své metody

V posledních letech se hodnocení výkonu zaměřilo na větší zpětnou vazbu a koučování, přičemž zaměstnanci se aktivně podíleli na jejich pokroku. To pomáhá zaměstnancům zůstat angažovaní a motivovaní, což zajišťuje, že budou neustále růst a rozvíjet se. Stále více se také používají data a analýzy ke sledování pokroku a identifikaci oblastí pro zlepšení výkonu. Díky proaktivnímu přístupu k řízení výkonu založenému na datech můžete zvýšit šance, že vaši zaměstnanci budou pracovat co nejlépe.

Co je řízení výkonu?

Řízení výkonu je strategický a systematický proces zlepšování výkonu zaměstnanců stanovením jasných očekávání a poskytováním průběžné zpětné vazby a příležitostí k rozvoji. Tento typ řízení je cyklický a nahrazuje každoroční přezkum nebo hodnocení výkonnosti. Schůzky řízení výkonu se obvykle konají mezi nadřízeným a podřízeným. Společnosti si mohou vybrat různé způsoby implementace svých rámců řízení výkonnosti.

Cyklus řízení výkonu

Cyklus řízení výkonnosti je nepřetržitý proces. V lidských zdrojích (HR) se často skládá ze čtyř hlavních fází: plánování, monitorování, hodnocení a přezkoumávání a odměňování a přizpůsobování. Dodržování systematického přístupu vytváří opakovatelný mechanismus pro průběžné zvyšování výkonnosti zaměstnanců.

1. Plánování

První fáze, plánování, zahrnuje stanovení SMART (specifických, měřitelných, dosažitelných, relevantních, časově ohraničených) cílů a cílů pro nadcházející výkonnostní období. To se provádí ve spolupráci s vaším zaměstnancem a zvažuje jeho silné a slabé stránky a oblasti, které je třeba zlepšit.

2. Monitorování

Druhá fáze, monitorování, zahrnuje sledování pokroku zaměstnanců směrem k cílům a cílům stanoveným ve fázi plánování. Kontroly a kontroly výkonu pomáhají tento krok sledovat.

3. Vyhodnocování

Třetí fáze, hodnocení , zahrnuje hodnocení celkového výkonu zaměstnance za celý cyklus. To zahrnuje pohled na jejich úspěchy a oblasti, které mohou zlepšit.

4. Přizpůsobení a odměňování

Čtvrtá a poslední fáze, přizpůsobení a odměňování, zahrnuje provádění změn cílů a cílů pro další výkonnostní cyklus na základě poznatků z předchozího. To zajišťuje, že se proces neustále vyvíjí a roste spolu s vašimi zaměstnanci. 

Chcete také odměňovat zaměstnance, aby byli všichni spokojeni. Odměna může být finanční, poziční, založená na uznání nebo zvýšená odpovědnost. Když přizpůsobíte odměny podle toho, co je pro zaměstnance důležité, maximalizujete jeho motivaci.