Samotné pracovní úrazy jsou jednou z nejnepříjemnějších věcí, které se na pracovišti mohou stát. i přes zkušenosti, adekvátní vybavení a dostatek pozornosti se zkrátka jednou za čas vždy objeví nečekané problémy.

Následná bolest nebo dokonce následky by ale měly být řešeny samotnými zaměstnavateli nejen v tom ohledu, že dokáže adekvátně ohlídat vaši pracovní pozici, ale hlavně by mělo dojít k náhradě. Na tu ale máte právo pouze v případě, kdy jste splnili konkrétní podmínky.

Neustále připraven v plné výbavě

Pokud nebudete dodržovat striktní bezpečnostní pravidla co se týče kvality oblečení a atestací vhodných na dané místo, tak se můžete dostat do slepé uličky. Můžete přitom totiž mít právo na odškodnění za pracovní úraz, ale pokud se ukáže, že jste v moment úrazu nebyl adekvátně vybavený, tak automaticky o tuto možnost přicházíte. Proto se tak soustřeďte hlavně na to, abyste ve všech okolnostech měli dostatečně kvalitní a bezpečné ochranné prostředky.

Může se zaměstnanec bránit proti nevyplacené náhradě?

Dobrou otázkou může být, jestli má vůbec zaměstnanec možnost se bránit, pokud nedojde k vyplacení povinného bolestného nebo náhrady. Všeobecně platí, že nevyplacené plnění za pracovní úraz víceméně můžeme označovat jako trestný čin. Jeho uhrazení je totiž velice často přikazováno soudem, takže se jedná o pravomocný rozsudek. Pokud tak není učiněno a zaměstnavatel ani tak učinit nechce, tak rozhodně neváhejte a obraťte se na soud, nebo na soukromé agentury, které se touto problematikou úspěšně zabývají.

Kdy je včas nahlásit pracovní úraz?

Čas na nahlášení pracovního úrazu by měl nastat okamžitě, jakmile e to bezpečné. Pokud se tak například pořežete, tak rozhodně hlaste úraz až v moment, kdy se podaří krvácení zastavit. Samotné hlášení pracovního úrazu musí být hlavně učiněno v práci nebo na místě samotného výkonu. Rozhodně tak nedělejte tu chybu, že si necháte úraz jako takový pro sebe. V moment, kdy se vám pak doma zatočí hlava a omdlíte už můžete opravdu jenom velice výjimečně myslet na to, že vám někdo zmíněný stav potvrdí jako pracovní úraz.