QR kódy sú veľmi obľúbeným a častým spôsobom vytvárania kódov so zaujímavými možnosťami interného obsahu. V porovnaní s inými typmi kódov totiž QR kódy ponúkajú veľkú voľnosť a nie sú prísne stanovené, aké konkrétne údaje môžu nakoniec obsahovať vo svojom koncovom bode.

Kľúčom ku QR kódom je možnosť dynamicky priraďovať a tiež meniť údaje. Spoločnosti ich zároveň môžu využívať na úplne iné účely. A dnes sa na QR kódy pozrieme z pohľadu firemného aj súkromného použitia.

Každý čiarový kód nie je zadarmo!

Hneď na začiatku je dôležité spomenúť, že bezplatné čiarové kódy rozhodne nie sú samozrejmosťou. Naopak, drvivá väčšina čiarových kódov je spoplatnená. Dôvodom je, že niektoré čiarové kódy môžu alebo musia byť celosvetovo platné. Platí to najmä pre kódy EAN, ktoré sa používajú v medzinárodnej doprave. Môžu sa používať na identifikáciu konkrétneho výrobku, ale aj na globálnu jednoznačnú identifikáciu, napríklad konkrétneho výrobcu alebo dopravcu. V tomto ohľade však existujú zásadné rozdiely oproti QR kódom.

QR kódy a rozdiely medzi verziami

QR kód môžete vygenerovať viac-menej okamžite a vložiť do neho takmer akékoľvek údaje. Má to však svoje jasné limity. Niekde je dobré použiť generátor QR kódov na rôzne účely, inde je to úplne nevhodné. Typickým príkladom, kde je to naozaj veľký problém, sú QR kódy orientované na súkromné alebo bezpečné údaje, ako sú bankové platby alebo odkazy na účty. V týchto prípadoch sa generovanie často uskutočňuje na základe proprietárneho algoritmu so šifrovaním, čo je samozrejme pokročilá a platená verzia.

Životnosť QR kódov

Štandardne nie je problém s tým, aby viac-menej akýkoľvek QR kód mohol existovať dlhú dobu. Ak si však vyberiete niektorý z voľne dostupných generátorov dynamických QR kódov, nikto vám výslovne nezaručí jeho životnosť. A je to pochopiteľné už len preto, že by to znamenalo zablokovanie veľkej kapacity. Na druhej strane firemné QR kódy majú v drvivej väčšine prípadov vlastnú databázu s podpisom, takže môžu zostať vyhradené na konkrétny účel ľubovoľne dlho.