Mnoho společností, bez ohledu na jejich velikost nebo odvětví, používá pro své potřeby účetnictví podvojné účetnictví, protože poskytuje přesnější zobrazení jejich finančního zdraví. Tento způsob vedení účetnictví je rovněž v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami USA (GAAP), oficiální praxí a pravidly pro podvojné účetnictví. 

Tato příručka vám řekne více o podvojném účetnictví, o tom, jak funguje a zda je pro vás kariéra v účetnictví vhodná.

Co je to podvojné účetnictví?

Podvojné účetnictví je systém vedení účetnictví , kde je každá finanční transakce evidována minimálně na dvou účtech. Systém podvojného záznamu poskytuje kontrolu a rovnováhu pro každou transakci, což pomáhá zajistit přesnost a předcházet podvodům. Tento účetní systém vám také umožňuje efektivněji sledovat podnikové finance a lépe se rozhodovat o tom, kam alokovat své zdroje.

Typy účtů

V podvojném účetnictví se používá pět hlavních typů účtů: 

  • Majetkové účty představují zdroje podniku, jako jsou peníze, zásoby a vybavení. 
  • Účty závazků představují dluhy podniku, jako jsou půjčky a závazky. 
  • Výnosové účty představují výnosy podniku, jako jsou tržby a úrokové výnosy 
  • Výdajové účty představují náklady podniku, jako je nájem a energie.
  • Kapitálové účty představují prostředky investované do podniku a částku zisku zbylého po provozních nákladech, známé také jako nerozdělený příjem. 

Jednoduché vs. podvojné účetnictví

Jednoduché účetnictví je systém, kde jsou transakce zaznamenány pouze jednou, buď jako debet nebo kredit na jednom účtu. Tato metoda je jednodušší a lze ji použít pro menší podniky. 

Podvojné účetnictví je systém, kde je každá transakce evidována alespoň na dvou účtech. Tato metoda poskytuje úplnější obrázek o financích podniku a obvykle ji používají větší podniky.

Výhody podvojného účetnictví

Výhod podvojného účetnictví je mnoho. Mezi pozoruhodné patří: 

 

  • Získání jasného obrazu o finanční situaci společnosti
  • Snazší odhalování chyb a podvodů
  • Mít užitečné znalosti pro rozhodování
  • Znalost finančního zdraví firmy

 

Systémy podvojného účetnictví lze použít k vytváření finančních výkazů (jako jsou rozvahy a výkazy zisku a ztráty), které mohou poskytnout pohled na celkovou výkonnost a zdraví společnosti.

Jak funguje podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví je nejrozšířenějším typem účetnictví, který používají podniky. Je založen na konceptu, že každá finanční transakce má dvě strany: debetní a kreditní. Hlavní knihy musí obsahovat každou transakci v podniku s alespoň jednou debetní položkou a jednou kreditní položkou. Účetní rovnice je základem podvojného účetnictví.